Termékinformáció
Letöltés
Támogatás és oktatás
Dokumentáció
Frissítések
Közösség

 

Használati feltételek

A jelen szerverről letöltött minden szoftver (a továbbiakban "Szoftver") a YesSoftware és/vagy szállítóinak szerzői jogai által védett szellemi termék. A szoftver használatát a termékhez mellékelt végfelhasználói licencszerződés szabályozza, amennyiben létezik ilyen (a továbbiakban "Licencszerződés"). A végfelhasználó számára tilos a Szoftver telepítése, amennyiben nem fogadja el a mellékel Licencszerződés feltételeit.

A Szoftver letöltését kizárólag végfelhasználók számára, a Licencszerződésnek megfelelő használatra biztosítjuk. A Szoftver a Licencszerződésnek nem megfelelő mindennemű másolása és terjesztése a törvény által tiltott cselekmény, és súlyos bírságokkal és büntetésekkel járhat. A jogsértők ellen a lehetséges maximális mértékben eljárunk.

AZ ELŐZŐEKBEN ÍRTAK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A SZOFTVER ÁTMÁSOLÁSA EGY MÁSIK SZERVERRE VAGY HELYRE TOVÁBBI MÁSOLÁS VAGY TERJESZTÉS ÉRDEKÉBEN KIFEJEZETTEN TILOS, KIVÉVE, HA EZT A MÁSOLÁST VAGY TERJESZTÉST A SZOFTVER LICENCSZERZŐDÉSE KIFEJEZETTEN MEGENGEDI.

A SZOFTVERRE KIZÁRÓLAG A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK MEGFELELŐ GARANCIÁK VONATKOZNAK. KIVÉVE, AHOL A LICENCSZERZŐDÉS KIFEJEZETTEN SZAVATOLJA, A YESSOFTWARE CORPORATION EZENNEL VISSZAUTASÍT MINDEN JÓTÁLLÁST A SZOFTVERRE VONATKOZÓAN, TÖBBEK KÖZÖTT A BELEÉRTETT GARANCIÁKAT ÉS A FORGALMAZHATÓSÁGRA, EGY ADOTT FELADATRA ALKALMAZHATÓSÁGRA, JOGOSULTSÁGRA ÉS A JOG MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.

AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN A YESSOFTWARE ELÉRHETŐVÉ TEHET ESZKÖZÖKET ÉS SEGÉDPROGRAMOKAT EBBEN A SZOLGÁLTATÁSBAN ONLINE, VAGY SZOFTVERTERMÉKEIBEN. A YESSOFTWARE SEMMILYEN JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL AZ ILYEN ESZKÖZÖK ÉS SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEKKEL VAGY KIMENETEKKEL KAPCSOLATBAN. AZ ITT ONLINE, VAGY A YESSOFTWARE SZOFTVERTERMÉKEIBEN ELÉRHETŐVÉ TETT ESZKÖZÖK ÉS SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATA SORÁN KÉRJÜK, TARTSA TISZTELETBEN MÁSOK SZELLEMI TULAJDONJOGAIT.

KORLÁTOZOTT JOGOK - MAGYARÁZAT. Az Amerikai Egyesült Államok, ügynökségei és hivatalai ("U.S. kormányzat") számára letöltött szoftverek használatára jogkorlátozások vonatkoznak. A kormányzati felhasználás, másolás vagy közzététel korlátozásokba ütközik a következők szerint: a DFARS 252.227-7013 Műszaki adatok és számítógépes szoftverek záradékának (c)(1)(ii) bekezdése, illetve a 48 CFR 52.227-19 Kereskedelmi Számítógépes Szoftver - Korlátozott jogok (c)(1) és (2) bekezdései, amelyik alkalmazható. A gyártó a YesSoftware, 6330 S. Eastern Ave., Suite 5, Las Vegas, NV 89119.

A JELEN WEBHELLYEL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS.
A jelen szerveren ("Szerver") elérhető dokumentumok (műszaki leírások, sajtóhírek, adatlapok és GYIK-dokumentumok) használatára engedélyt adunk, feltéve, hogy (1) az alábbi szerzői jogi megjegyzések feltüntetésre kerülnek minden másolaton, valamint nemcsak a szerzői jogi megjegyzések, hanem ennek az engedélynek a szövege is; (2) a Szerverről származó Dokumentok használata információs, nem kereskedelmi, személyes célokat szolgál és nem kerül felmásolásra semmilyen számítógépes hálózatra vagy közzétételre bármilyen adathordozón, s végül (3) a Dokumentumok semmilyen módosításra nem kerülnek. Az oktatási intézmények (név szerint a K-12 iskolák, egyetemek és állami iskolák) letölthetik és használhatják a Dokumentumokat az osztályban, órán felhasználásra. Az órai munkán kívüli terjesztéshez kifejezett írásos engedélyre van szükség. Minden más célra történő felhasználás a törvény által tiltott cselekmény, és súlyos bírságokkal és büntetésekkel járhat. A jogsértők ellen a lehetséges maximális mértékben eljárunk.

A fentiekben meghatározott dokumentumok körébe nem tartozik a Yessoftware.com, illetve a YesSoftware által birtokolt, üzemeltetett vagy licencelt webhely külalakja vagy elrendezése. A YesSoftware webhelyek elemeit a kereskedelmi megjelenésről, a védjegyekről, a tisztességtelen versenyről szóló és más törvények védik, és nem másolhatók vagy utánozhatók le sem egészben, sem részben. A YesSoftware webhelyének egyetlen logója, grafikája, hangja vagy képe sem másolható le a YesSoftware előzetes írásos engedélye nélkül.

A YESSOFTWARE ÉS/VAGY MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÉPVISELETET NEM VÁLLALNAK A DOKUMENTUMOKBAN TALÁHATÓ INFORMÁCIÓ ÉS A SZERVEREN KÖZZÉTETT GRAFIKÁK BÁRMILYEN CÉLÚ FELADATRA ALKALMAZHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN. MINDEN ILYEN DOKUMENTUMOT ÉS VONATKOZÓ GRAFIKÁT A "JELEN FORMÁJÁBAN" BIZTOSÍTUNK, MINDENFÉLE JÓTÁLLÁS NÉLKÜL. A YESSOFTWARE ÉS/VAGY MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓI EZENNEL VISSZAUTASÍTANAK MINDEN JÓTÁLLÁST AZ INFORMÁCIÓRA VONATKOZÓAN, TÖBBEK KÖZÖTT A BELEÉRTETT GARANCIÁKAT ÉS A FORGALMAZHATÓSÁGRA, EGY ADOTT FELADATRA ALKALMAZHATÓSÁGRA, JOGOSULTSÁGRA ÉS A JOG MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. a YESSOFTWARE ÉS/VAGY MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A JELEN SZERVEREN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁVAL VAGY ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELLÉPŐ SEMMILYEN SPECIÁLIS, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYEZ KÁRÉRT VAGY BÁRMILYEN EGYÉB, A HASZNÁLAT, ADATOK VAGY NYERESÉG ELMARADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZT A SZERZŐDÉS KERETÉBEN VÉGREHAJTOTT CSELEKEDET, HANYAGSÁG VAGY EGYÉB MÁS JOGSÉRTŐ TEVÉKENYSÉG OKOZTA.

A JELEN SZERVEREN KÖZZÉTETT DOKUMENTUMOK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁK TARTALMAZHATNAK MŰSZAKI PONTATLANSÁGOKAT, VAGY TIPOGRÁFIAI, TÖRDELÉSI HIBÁKAT. AZ ITT TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓT IDŐRŐL IDŐRE BŐVÍTJÜK. A YESSOFTWARE ÉS/VAGY MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓI BÁRMIKOR TOVÁBBFEJLESZTHETIK ÉS/VAGY MÓDOSÍTHATJÁK AZ ITT LEÍRT TERMÉK(EK)ET ÉS/VAGY PROGRAMO(KA)T.

A JELEN WEBHELYEN ELÉRHETŐ SZOFTVERREL, DOKUMENTUMOKKAL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK.
a YESSOFTWARE ÉS/VAGY MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A JELEN SZERVEREN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁVAL VAGY ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELLÉPŐ SEMMILYEN SPECIÁLIS, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYEZ KÁRÉRT VAGY BÁRMILYEN EGYÉB, A HASZNÁLAT, ADATOK VAGY NYERESÉG ELMARADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZT A SZERZŐDÉS KERETÉBEN VÉGREHAJTOTT CSELEKEDET, HANYAGSÁG VAGY EGYÉB MÁS JOGSÉRTŐ TEVÉKENYSÉG OKOZTA.

MEGJEGYZÉSEK ÉS ELJÁRÁS SZERZŐIJOG-SÉRTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELÉSEK ESETÉN
Az Egyesült Államok törvényének 512(c)(2) pontja, 17. cikkelye értelmében a szerzőijog-sértékekkel kapcsolatos követelésekről a szolgáltató Kijelölt ügynökét kell értesíteni. AZ ALÁBBI ELJÁRÁSNAK NEM MEGFELELŐ KÉRÉSEKRE NEM ADUNK VÁLASZT.

HIVATKOZÁSOK HARMADIK FELEK WEBHELYEIRE.
AZ ITT TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOK NÉMELYIKE A YESSOFTWARE WEBHELYÉN KÍVÜLRE VEZET. A HIVATKOZOTT WEBHELYEK NEM ÁLLNAK A YESSOFTWARE BEFOLYÁSA ALATT ÉS A YESSOFTWARE NEM FELELŐS A HIVATKOZOTT WEBHELYEK, VAGY A RAJTUK TALÁLHATÓ HIVATKOZOTT WEBHELYEK TARTALMÁÉRT, SEM E WEBHELYEK FRISSÍTÉSEIRÉRT. A YESSOFTWARE NEM FELELŐS A HIVATKOZOTT WEBHELYEKRŐL ÉRKEZŐ WEBES KÖZVETÍTÉSEKÉRT ÉS EGYÉB ÁTVITELI FORMÁIÉRT. A YESSOFTWARE EZEKET A HIVATKOZÁSOKAT KIZÁRÓLAG AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN BIZTOSÍTJA, ÉS BÁRMILYEN HIVATKOZÁS FELTÜNTETÉSE NEM JELENTI AZT, HOGY A YESSOFTWARE KÉPVISELNÉ A WEBHELYET.

KÉRETLEN ÖTLETEK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI
A YESSOFTWARE ÉS ALKALMAZOTTAI NEM FOGADNAK EL ÉS VESZNEK FIGYELEMBE SEMMILYEN KÉRETLEN ÖTLETET, VONATKOZZÉK AZ BÁR ÚJ HIRDETÉSI KAMPÁNYOKRA, PROMÓCIÓKRA, ÚJ TERMÉKEKRE VAGY TECHNOLÓGIÁKRA, FOLYAMATOKRA, ANYAGOKRA, MARKETINGTERVEKRE, VAGY ÚJ TERMÉKNEVEKRE. KÉRJÜK, NE KÜLDJÖN SEMMILYEN EREDETI ALKOTÁST, MINTÁT, BEMUTATÓT ÉS EGYÉB MUNKÁT. A JELEN SZABÁLYOK EGYETLEN CÉLJA, HOYG ELKERÜLJÜK AZ ESETLEGES FÉLREÉRTÉSEKET VAGY JOGVITÁKAT A YESSOFTWARE TERMÉKEIVEL VAGY MARKETINGSTRATÉGIÁIVAL KAPCSOLATBAN, HA AZOK HASONLATOSNAK TŰNNÉNEK A YESSOFTWARE-NEK ELKÜLDÖTTEKHEZ. ÉPPEN EZÉRT KÉRJÜK, NE KÜLDJÖN KÉRETLENÜL ÖTLETEKET A YESSOFTWARE-NEK, SE A YESSOFTWARE-NÉL DOLGOZÓKNAK. AMENNYIBEN A KÉRÉSÜNK ELLENÉRE MÉGIS ELKÜLDI AZ ÖTLETEKET, KÉRJÜK VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A YESSOFTWARE SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLAL ARRA NÉZVE, HOGY AZ ÖTLETEKET ÉS ANYAGOKAT BIZALMASAN, VAGY EGYEDIKÉNT KEZELI.

VISSZAJELZÉSEK ÉS INFORMÁCIÓ.
A JELEN WEBHELLYEL KAPCSOLATOS MINDEN VISSZAJELZÉST "NEM BIZALMAS" ANYAGNAK TEKINTÜNK. A YESSOFTWARE SZABADON FELHASZNÁLHATJA AZ ILYEN INFORMÁCIÓT.

SZERZŐI JOGI MEGJEGYZÉS.
Copyright c 2000-2005 YesSoftware. Minden jog fenntartva.

VÉDJEGYEK.
Yessoftware, CodeCharge. A CodeCharge és/vagy a YesSoftware egyéb hivatkozott termékeinek neve a Yessoftware védjegye vagy bejegyzett védjegye. A megemlített cégek és termékek neve lehet, hogy mások védjegyei. A példaként használt cégek, szervezetek, termékek, személyek és események kitaláltak, a képzelet szülöttei. Minden valós céggel, szervezettel, termékkel, személlyel vagy eseménnyel való hasonlóság a véletlen műve.

Minden kifejezetten meg nem adott jogot fenntartunk.

Kérdéseivel vagy problémáival forduljon a support@yessoftware.com címhez.
A kalózkodással kapcsolatos bejelentéseket a piracy@yessoftware.com címre kérjük.

© 2000-2005 YesSoftware. Minden jog fenntartva. Használati feltételek. Utolsó frissítés: 2005. november 20.
Kezdőlap  |   Termékek  |   Letöltések  |   Vásárlás  |   Támogatás  |   Használati feltételek  |   Kapcsolat


Copyright © 2001-2005 YesSoftware Minden jog fenntartva.